Ladda upp pappersservicebok

Steg för steg – följ den här guiden.

Gör pappersserviceboken digital

  1. Foto
  2. Lägg till bild på serviceboken

Så kopplas den “gamla” pappersboken digtalt till bilen – allt är nu samlat.

Sök bil

  1. Ange nummerplatta eller nummer och tryck på sök
  2. Hitta bilder på din dator eller direkt från App / telefon. (bifoga mer)
  3. Lägg till

Pappersservicebok är nu lagt till.