Kommande verkstadsbesök

Du kan registrera kommande verkstadsbesök och på så sätt behålla kunden.

För att göra detta ändrar du bara i ”status” och anger nästa kilometertal/datum.

Steg 1 – Kommande

  1. Servicetyp: service, besiktning, kamrem etc. väljs.
  2. ”Servicestatus” ändras till KOMMANDE.
  3. Km för nästa/kommande anges (precis som på ett oljebytesmärke).
  4. Datum för nästa/kommande anges (precis som på ett oljebytesmärke).
  5. Klicka på”LÄGG TILL Knappen.