Lägga till kund

HÅLL KONTAKTEN MED DINA KUNDER – DET ÄR GULD VÄRT.

Med KOMPLETT åtkomst till Digital Servicebok registrerar du enkelt dina kunder.

Be alltid kunderna om deras e-postadresser/mobilnummer (t.ex. när de levererar in sina bilar) och registrera informationen med detsamma. Alternativt kan ni låta kunden registrera informationen själv när bilen lämnas in.

Denna vägledning visar hur enkelt det är:

 1. Välj Kunder i menyraden
 2. Tryck på Lägg till kunder

 1. Ange kundens mobilnummer (* kom ihåg det rätta landet)
 2. Ange bilensregistreringsskylt (* Kom ihåg det rätta landet)
 3. lägga till

 1. Din kund får nu en aktivering “sms” (GDPR krav)

 1. När kunden har aktiverat kan du se dem i din “kund” -lista
  1. Pending = SMS har skickats
  2. Activated = Kunden är aktiverad