Skrive ut informasjon

Det er nå mulig å skrive ut serviceinformasjoner

Trinn 1 – Serviceplan

  1. Velg serviceplan fra toppmenyen
  2. Søk etter registreringsnummer
  3. Velg linjen du vil skrive ut, og trykk på “Vis”

Trinn 2 – Data

  1. Data vises og kan skrive ut ved å trykke på Skriv ut.
  2. Denne siden kan nå skrives ut på en skriver.