Tilføy kunde

Gi kunden tilgang til sine data.

Denne veiledningen viser hvor enkelt det er:

  1. Välj Kunder i menyraden
  2. Tryck på Lägg till kunder

   1. Ange kundens mobilnummer
   2. Ange bilensregistreringsskylt
   3. lägga till

   1. Din kund får nu en aktivering “sms” (GDPR krav)

   1. När kunden har aktiverat kan du se dem i din “kund” -lista
    1. Pending = SMS har skickats
    2. Activated = Kunden är aktiverad